இராட்சத பண்டாக்களின் பிறப்பு தொடர்பில் வெளியான தகவல்

இராட்சத பண்டாக்களின் பிறப்பு தொடர்பில் ஆய்வு செய்த ஆராய்சியாளர்கள் வினோத தகவல் ஒன்றினை வெளியிட்டுள்ளனர். அதாவது இராட்சத பண்டாக்களுக்கு பிறக்கும் குட்டிகள் தாயின் அளவுக்கு ஏற்றால் போல் பெரிய அளவில் இருப்பதில்லை என தெரிவித்துள்ளனர். ஆச்சரியமூட்டும் அளவிற்கு மிகவும் சிறியவையாகவே பிறக்கும் என ஆதாரத்துடன் வெளியிட்டுள்ளனர். புதிதாக பிறந்த பண்டாக்கள் 90 கிராம் தொடக்கம் 130 கிராம்கள் வரையிலான எடை கொண்டதாகவே இருக்கும் என அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். பொதுவாக பாலூட்டி விலங்குகளில் குட்டிக்கும் தாய்க்கும் இடையிலான நிறை விகிதம் 1:26 என்றே காணப்படும். ஆனால் இராட்சத பண்டாக்களில் இந்த விகிதமானது 1:900 என்ற விகிதத்தில் காணப்படுவதாகவும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.

Please follow and like us:
error0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *