உசையின் போல்ட்டை (USAIN BOLT)வென்றுவிட்டார் ஜஸ்லின் காட்லி

வெல்லப்பட முடியாத படை ஏதும் இல்லை. தொடர் முயற்சியால் சாதிக்க முடியும் வென்று காட்டிவிட்டார் காட்லி

Please follow and like us:
error0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *