ஜப்பான் தலைநகரம் டோக்கியோவில் நடைபெறும் கார் கண் காட்சியில் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள செயற்கை மூளையுடன் கூடிய கார்கள்.

செயற்கை நுண் அறிவுடன் தானாக இயங்கும் கார்

ஜப்பான் தலைநகரம் டோக்கியோவில் நடைபெறும் கார் கண் காட்சியில் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள செயற்கை மூளையுடன் கூடிய கார்கள்.

Posted by Info4tamils on Khamis, 24 Oktober 2019
Please follow and like us:
error0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *