மேற்கு உலகத்தை மிஞ்சும் சீனாவின் அதி நவீன விமான நிலையம். சீனாவில் புதிதாக கட்டப்பட்ட விமான நிலையம் பற்றிய காணொளி.

மேற்கு உலகத்தை மிஞ்சும் சீனாவின் அதி நவீன விமான நிலையம்

மேற்கு உலகத்தை மிஞ்சும் சீனாவின் அதி நவீன விமான நிலையம்.சீனாவில் புதிதாக கட்டப்பட்ட விமான நிலையம் பற்றிய காணொளி.

Posted by Info4tamils on Khamis, 26 September 2019
Please follow and like us:
error0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *