வவுனியா சைவப்பிரகாசா மகளிர் கல்லூரியில் கல்வி பயிலும் மாணவி ஒருவரின் கண்டுபிடிப்பு இன்று மருத்துவத்துறைக்கு அத்தியாவசியமான ஒன்றாக

வவுனியா சைவப்பிரகாசா மகளிர் கல்லூரியில் கல்வி பயிலும் மாணவி ஒருவரின் கண்டுபிடிப்பு இன்று மருத்துவத்துறைக்கு அத்தியாவசியமான ஒன்றாக மாறியுள்ளது குறித்த கல்லூரியில் கல்வி பயிலும் ரோகிதா என்ற மாணவி இன்று அனைவரும் திரும்பிப்பார்க்கும் வகையில் மருத்துவத்துறைக்குத் தேவையான மிக சிறந்த கருவி ஒன்றை கண்டுபிடித்துள்ளார்.Auto Ne edle Injestor என்ற இரத்த மாதிரிகளை பரிசோதனை செய்யும் குறித்த கருவி எதிர்காலத்தில் மருத்துவ சேவைகளை மிக இலகுவாக்குவதற்கு பயன்படும் என அம்மாணவி தெரிவித்தார்.

Please follow and like us:
error0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *