இன்றைய நாள் உங்களிற்கு எப்படி அமையவுள்ளது தெரியுமா..?

மேஷராசி – செலவுகள் அதிகமாக காணப்பட்டாலும் சிறப்பான நாளாக இன்றைய நாள் அமையும். ரிஷபராசி – செலவுகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. புதிய பொருள் சேர்க்கை நடைபெறலாம். மிதுனராசி…

comments off