பாதாம் மலர்கள்

புல்வாமாவில் உள்ள பாதாம் பழத்தோட்டங்களிலிருந்து பூத்து குலுங்கும் மலர்களின் அழகை சொல்ல வார்த்தைகளே இல்லை. இந்த பாதாம் பூக்கள் மலரும் பள்ளத்தாக்கில் வண்ணமயமான வசந்தத்தின் வருகையை அறிவிக்கின்றன.

இது நீண்ட மற்றும் கடுமையான குளிர்காலத்திற்குப் பிறகு உடனடியாக மலர்கிறது. மார்ச் மாதத்தின் நடுப்பகுதியில் இருந்து, பள்ளத்தாக்கு ‘பான்ஸீஸ்’ , ‘டாஃபோடில்ஸ்’ , ‘டூலிப்ஸ்’ , ‘லில்லீஸ்’ மற்றும் ‘என்னை மறந்துவிடுங்கள்’

போன்ற பல வகையான பூக்களின் பூக்களுடன் உயிரோடு வளர்ந்து வருகிறது. பழுப்பு நிற கிளைகளில் உள்ள வெள்ளை மற்றும் வெளிர் இளஞ்சிவப்பு இதழ்கள் உங்கள் கண்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap