5 ஆயிரம் ரூபா கொடுப்பனவு வழங்கும் நடவடிக்கை!

வயோதிபர்கள், விசேட தேவையுடையோர், சிறுநீரக நோயாளிகள் மற்றும் ஓய்வூதிய கொடுப்பனவுகளுக்காக வழங்கப்படும் 5 ஆயிரம் ரூபாவை எதிர்வரும் 11ஆம் திகதி தொடக்கம் வழங்கப்படவுள்ளதாக ஜனாதிபதி ஊடகப்பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.

அதன்படி குறித்த கொடுப்பனவுகளை 15ஆம் திகதிக்குள் வழங்கி முடிப்பதற்கும் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

மாவட்ட செயலாளர் மற்றும் பிரதேச செயலாளர்களின் வழிகாட்டலின் கீழ் கிராம அதிகாரியினால் வீடுகளுக்கு சென்று வழங்குவதற்கும் நடவடிக்கை மெற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap