பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக தமிழர் சாப்பிட்ட சக்தி வாய்ந்த பழஞ் சோத்துக்கஞ்சி! வியக்க வைக்கும் இலங்கையரின் உணவு!

இன்றைய காலத்தில் பிரஸர் குக்கர், எலக்ட்ரிக் குக்கர் வந்துவிட்டதால், பலரும் அக்காலத்து சோற்று கஞ்சியை மறந்துவிட்டனர்.

அறுபது வயதைக் கடந்த பிறகும், திடகாத்திரமாக இருக்கும் கிராமத்துப் பெரியவர் யாரிடமாவது கேட்டுப்பாருங்கள்… உங்கள் ஆரோக்கியத்துக்குக் காரணம் என்ன?’ என்று.சட்டென்றுபழைய சோறு, கம்பங் களிதான்… வேற என்ன? என்று பதில் சொல்வார்.
பழைய சாதம் நம் முன்னோர்களின் உடல்நலத்துக்குப் பக்கபலமாக இருந்தது என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை. இலங்கையர்கள் எப்படி பழஞ் சோற்று கஞ்சியை தயாரித்து சாப்பிட்டார்கள் என்று பார்க்கலாம்.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap