உயிரிழை அமைப்பின் காத்திரமான பணி தொடர்கிறது.

வடகிழக்கு மாகாணங்களை உள்ளடக்கி முள்ளந்தண்டு வடம் பாதிக்கப்பட்ட பயனாளிகள் ஒன்றிணைத்து உயிரிழை என்ற அமைப்பை நிறுவி இன்று தமக்கான தேவைகளை அதனூடாக பெற் று வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. அதன் ஒரு அங்கமாக இன்றும் ஒரு பயனாளிக் உதவி செய்திருக்கிறார்கள் அந்த அமைப்பினர் .

பழுகாமம் 1ச் சேர்ந்த சவுந்தரராசா நிருசன் என்பவருக்கு அவரின் விண்ணப்பத்திற்கு அமைவாக இன்று அவருக்கு கட்டில், மெத்தை, மற்றும் கொமட் கதிரை என்பன வழங்கி வைக்கப்பட்டது. இவர் நீண்ட காலமாக தனது உடைந்த கட்டில் மற்றும் கொமட் கதிரையையே பயன்படுத்தி வந்தார் . இந்த நிலையில் இவரின் விண்ணப்பத்தை உடனடியாக உயிரிழை நிறுவனத்தினர் கவணத்தில் கொண்டு வந்து மேற்படி அத்தியாவசியமான பொருட்கள் வழங்கி வைத்துள்ளார்

செய்தி பதிவு செய்தவர் 69

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap