சக்கர நாற்காலிகள் வழங்கி வைப்பு…

உயிரிழை அமைப்பின் ஊடாக இரண்டு புதிய சக்கர நாற்காலிகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டது. கிளிநொச்சி மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஜோன்சன் கினோசன் மற்றும், யேசு பெர்னான்டோ அகிஸ் ஜோய் ஆகிய…

add comment