TIRUS – இது ஒரு internet marketing business இதனைப் பற்றி தெரிந்துகொள்வதற்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளும் இலக்கம் 0770243115 WhatsApp number 0770243115

add comment

அனைவரைவும் உயிரிழை அமைப்பு அன்புடன் அழைக்கிறது!

விளையாட்டுப்போட்டி நிகழ்வு.. 2020 டிசெம்பர் 03 சர்வதேச மாற்றுத்திறனாளிகள் தினத்தை முன்னிட்டு , 2021 /04/ 24 அன்று உயிரிழை அமைப்பு தமது முள்ளந்தண்டுவடம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான சக்கர…

add comment

கல்விக்காக துவிச்சக்கர வண்டி வழங்கல்

எமது உயிரிழை அமைப்பானது வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களைச் சேர்ந்த போர் மற்றும் ஏனைய காரணங்களால் முள்ளந்தண்டு வடம் பாதிக்கபட்ட 210 க்கும் மேற்பட்ட நபர்களுக்கான மாதாந்தக்…

add comment

Australia rotary club உயிரிழை முள்ளந்தண்டு வடம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காக உருவாக்கிய பாடல்

December 3சர்வதேச மாற்றுத் திறனாளிகள் தினத்தை முன்னிட்டு 2019/12/12 அன்று அவுஸ்திரேலியா rotary club ஆனது உயிரிழை முள்ளந்தண்டு வடம் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பாடல் ஒன்றை வெளியிட்டது…

add comment

காடைவளப்பின் முக்கியத்துவம் அதனால் ஏற்படும் நன்மைகள் , நாம் கற்க வேண்டிய பாடங்கள்

காடைவளப்பின் முக்கியத்துவம் அதனால் ஏற்படும் நன்மைகள் , நாம் கற்க வேண்டிய பாடங்கள் பற்றிய விபரணத’ ாெதகுப்பைப் பாருங்கள்.

add comment

சக்கர நாற்காலிகள் வழங்கி வைப்பு…

உயிரிழை அமைப்பின் ஊடாக இரண்டு புதிய சக்கர நாற்காலிகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டது. கிளிநொச்சி மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஜோன்சன் கினோசன் மற்றும், யேசு பெர்னான்டோ அகிஸ் ஜோய் ஆகிய…

add comment

நடிகர் சூரியா குடும்பத்துக்கு ஆதரவாக

நடிகர் சூரிய குடும்பத்துக்கு ஆதரவாக பேசப்படும் காணொளியைப்பாருங்கள்

add comment

வரலாற்றில் முதன்முறையாக கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பிடிக்கும் ஸ்ரீலங்கா இராணுவ மேஜர் ஜெனரல்கள்

இலங்கை இராணுவத்தின் மேஜர் ஜெனரல் பதவியிலிருக்கும் இரட்டையர்களான மேஜர் ஜெனரல் பூரக செனெவிரத்ன மற்றும் மேஜர் ஜெனரல் ஜயந்த செனெவிரத்ன ஆகியோர் கின்னஸ் உலக சாதனை புத்தகத்தில்…

add comment

ஊடகம் தொடர்பாய் இணையத்தில் பகிர்ந்து கொண்ட கலந்துரையடல் தொடர்பானது.

ஊடகங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற கருத்து விவாதம்

add comment

டொ ம் என்ட் ஜெ ரியையும் மி ஞ்சிய அ சத்தலான ச ண்டை கா ட்சி! இப்படி யாரும் பா ர்த்திருக்கவே மா ட்டிங்க?

என்னதான் ம னிதர்கள் என்று நாம் சொ ல்லிக் கொ ண்டாலும்.. ஆ றறிவு கொ ண்டவர்கள் என்று த ம்பட்டம் அ டித்துக் கொ ண்டாலும்…..

comments off

பீ ரோவிற்குள் ஒ ளிந்து இருக்கும் க ணவர்…! 17 வருடத்திற்கு பின்பு அ ம்பலமாகிய உ ண்மை!

மனைவி மீது ச ந்தேகித்து வீட்டு அ லமாரியில் ஒ ளிந்து வே வு பார்க்கும் க ணவரை க ண்டுபிடித்ததால் அ டித்து து ன்புறுத்திய…

comments off

நஸ்ரியாவை இப்படிதான் கா தல் வ லையில் வி ழுந்தார்..! 6 வருடத்துக்கு பின் ர கசியத்தை உ டைத்த பகத் பாசில்!

த மிழில் உருவான நே ரம் திரைப்படத்தில் நடித்ததன் மூலம் அறிமுகமானவர் நடிகை நஸ்ரியா. அதனைத் தொடர்ந்து அவர் நை யாண்டி, ராஜாராணி, வாயை மூ டி…

comments off

வெளிநாட்டில் இருந்து சொந்த ஊருக்கு திரும்பிய இளம் பெண்! தூ க்கில் ச டலமாக தொ ங்கினார்: சோ க ச ம்பவம்!!

ரஷ்யாவில் இருந்து சில நாட்களுக்கு முன்பு இ ந்தியாவிற்கு திரும்பிய இளம் பெண் ஒருவர் தூ க்கில் தொ ங்கிய நிலையில் காணப்பட்ட ச ம்பவம் உறவினர்களிடையே…

comments off

முகத்தை கூ ட கா ட்ட மு டியவில்லை! அது போ ன்ற கா ரியத்தை செ ய்திருக்கிறேன்…! த ற்கொலை செ ய்து கொ ண்ட பெ ண்ணின் ப கீர் க டிதம்!!

இ ந்தியாவில் த ற்கொலை செ ய்து கொ ண்ட இ ளம்பெண் எ ழுதியுள்ள க டிதத்தை பொ லிசார் கை ப்பற்றியுள்ளனர். ம த்தியபிரதேச…

comments off

45 வயது நபருக்கு 12 வயது சி றுமியை 4-வது ம னைவியாக க ட்டிக் கொடுத்த வ ளர்ப்பு தாய்! தெரியவந்த உண்மை காரணம்!!

இ ந்தோனேஷியாவில் 45 வயது ந பரை 12 வயது சி றுமி தி ருமணம் செய்து கொ ண்ட ச ம்பவம் அ திர்ச்சியை ஏ…

comments off