சர்ச்சையை உடைத்த நவீன் பட்நாயக்கின் கடிதம்!

இந்தியாவில் மட்டுமல்ல உலகில் பெரும்பாலும் கிரிக்கெட் விளையாட்டை விரும்புகின்றனர். அதில் சூதாட்டம் வீரர்கள் தேர்வு என சர்ச்சைகள். ஆனால் ,சுதந்திரத்துக்கு முந்தைய  இந்திய விளையாட்டு  வரலாற்றை ஆழமாகப் பார்த்தால்…

add comment