தொலை பேசி பாவிப்பவரா ? நீங்கள் விடும் தவறுகள் எவை?

add comment

அடிப்படை கணினி சம்மந்தமான வன் பொருட்கள் பற்றிய விளக்கம்

கணினி சம்மந்தமான வன்பொருட்களைப்பற்றி நாம் அறிந்து இருக்க வேண்டும். அதற்காக இந்த காணொளிகளைப்பாருங்கள்

add comment

சூரியனும், பூமியும் எப்படி அமைந்து இருக்கின்றனவோ அதே போல் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இரண்டு கிரகங்களும் அச்சு அசலாக

 பூமியும் சூரியனையும் நகல் பிரதி எடுத்தது போல்  இன்னுமொரு கிரகத்  தொகுதியை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளார்கள். பூமியில் இருந்து சுமார் ஆயிரம் ஒளி வருடங்களுக்கு அப்பால் இந்த தொகுதியை…

add comment